Πολύτιμες Γνώμες Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πρώτη ισχύουσα έκδοση: 01/05/2006

Αυτή η έκδοση: Σε ισχύ 17/11/2018

Η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους των Research Now Limited και Survey Sampling International LLC και των μητρικών, θυγατρικών και συνεργαζόμενων εταιρειών τους (συλλογικά «RN SSI», «Εμείς», «εμάς» ή «δικό μας») στο πλαίσιο διαδικτυακών συζητήσεων κοινοτήτων, ερευνών, προγραμμάτων επιβράβευσης, ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά (συλλογικά η «Υπηρεσία»). Συγκεκριμένα, περιγράφει τους τύπους των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε σε σχέση με την Υπηρεσία, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα άλλα μέρη με τα οποία μπορούμε να τα μοιραζόμαστε και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων. Επίσης, σας ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Αυτή η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στο πλαίσιο ερευνών που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η RN SSI δεν είναι ο χορηγός της έρευνας και του μέσου με το οποίο γίνεται η έρευνα και τα αποτελέσματα ή τα δεδομένα της έρευνας ελέγχονται και θα ελέγχονται από τον χορηγό της έρευνας. Ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του σχετικού χορηγού για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου αυτού του χορηγού.

Η εγγραφή, χρήση και πρόσβαση στην Υπηρεσία υπόκειται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και τους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

 

1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγονται σχετικά με εσάς

Συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με διάφορους τρόπους όπως περιγράφονται παρακάτω. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου, τα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» αφορούν σε οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Κατά περίπτωση, αναφέρουμε αν και γιατί πρέπει να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και τις συνέπειες τέτοιου είδους παράλειψης. Εάν δεν παρέχετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν σας ζητηθεί, ίσως να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από την Υπηρεσία εάν αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία ή αν νομικά απαιτείται να τις συλλέξουμε.

 • α. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται από εσάς

 • Σας ζητάμε να παρέχετε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την εγγραφή σας σε έναν λογαριασμό μέσω των ιστότοπων ή μίας εφαρμογής για κινητά, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, της ημερομηνίας γέννησής σας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και του φύλου.

 • Επιπλέον, συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχετε στο πλαίσιο μιας ομάδας, όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα ή σε σχέση με την παραλαβή και την εξαργύρωση ανταμοιβών και κινήτρων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συμμετέχοντα/ερωτώμενου που σας εκχωρούμε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού και τις απαντήσεις που παρέχετε κατά την ολοκλήρωση της έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να επιλέξετε να παρέχετε ευαίσθητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς, όπως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που γνωστοποιούν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή τις ιατρικές παθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό ή σεξουαλική ζωή, πολιτικές πεποιθήσεις / απόψεις, φυλή / εθνική καταγωγή, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις και συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όπου απαιτείται από το νόμο, λαμβάνουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των ευαίσθητων Προσωπικών σας Δεδομένων. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε περιεχόμενο που υποβάλετε, μεταφορτώνετε ή μεταδίδετε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, όπως φωτογραφίες και βίντεο.

 • β. Στοιχεία τοποθεσίας

 • Μπορούμε να ζητήσουμε την άδειά σας για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία από την φορητή συσκευή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία τοποθεσίας σας για να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες και έρευνες αγοράς βάσει τοποθεσίας ή να μοιραστείτε τέτοιου είδους στοιχεία τοποθεσίας με πελάτες τρίτα μέρη για την επίδειξη συγκεκριμένων μοντέλων επισκεψιμότητας των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά, της συμπεριφοράς αγορών βάσει των επισκεπτόμενων τοποθεσιών.

 • Συλλέγουμε τα στοιχεία τοποθεσίας σας για τους παραπάνω σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας. Αν δεν θέλετε πλέον να μοιράζεστε μαζί μας τις πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της συσκευής σας. Όπου απαιτείται από το νόμο, έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μοιραστούμε τα στοιχεία τοποθεσίας σας με τρίτα μέρη.

 • γ. Λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 • Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσα από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες προφίλ που βρίσκονται αποθηκευμένες στον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπως όνομα, φύλο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • δ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποκτήθηκαν μέσω αυτόματων μέσων

 • Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες μέσω αυτόματων μέσων, όπως cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν συγκεκριμένα δεδομένα σε μια συσκευή. Τα cookies δημιουργούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό που συσχετίζεται με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Η περίοδος σύνδεσης των cookies λήγει όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ τα επίμονα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να διαγραφούν ή σε καθορισμένη ημερομηνία λήξης.

 • Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τις δυνατότητές της, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συσκευής και του λειτουργικού συστήματος, άλλες εφαρμογές στη συσκευή σας, τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου και διαδικτύου, τη ζώνη ώρας, την κατάσταση του δικτύου, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την αναφορά / έξοδο από σελίδες, το λειτουργικό σύστημα, τη σφραγίδα ημερομηνίας / ώρας, τη ροή δεδομένων ανά κλικ και τους μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, όπως η διεύθυνση IP της συσκευής σας, ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, η διεύθυνση πρόσβασης Media Access Control (MAC) ή το αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα και υδατόσημο για τη συλλογή των παραπάνω πληροφοριών.

 • Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες από ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας, αν μας παρέχετε πρόσβαση σε αυτές. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν αριθμό και είδος των εγκατεστημένων εφαρμογών, ειδοποιήσεις push, κάμερα, μικρόφωνο, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών, πρόσβαση στην αποθήκευση των αρχείων κλπ.

 • Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την Υπηρεσία εκτιμώντας τον αριθμό των χρηστών που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία, ποιο περιεχόμενο, προϊόντα και δυνατότητες της Υπηρεσίας μας ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες μας, ποια είδη προσφορών θέλουν να δουν οι πελάτες μας και πώς λειτουργεί η Υπηρεσία μας από τεχνικής άποψης.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτόματων μέσων, μαζί με άλλες πληροφορίες, για να αναγνωρίσουμε χρήστες (ή νοικοκυριά) σε πλατφόρμες ή συσκευές, όπως smartphone, υπολογιστές, tablet ή συναφή προγράμματα περιήγησης, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα και υδατόσημο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ποιότητας, την επικύρωση και την ανίχνευση και πρόληψη απάτης.

 • Τα cookies πρώτου και τρίτου μέρους και άλλες παρόμοιες ή σχετικές τεχνολογίες και αναγνωριστικά συσκευών (π.χ. IDFA, AAID κλπ.) μπορεί να τοποθετούνται, να εγγράφονται, να καθορίζονται ή/και να διαβάζονται για διάφορους σκοπούς συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της καλύτερης εμπειρίας της έρευνας, του ελέγχου ποιότητας, της επικύρωσης, της ενεργού συμμετοχής ή διευκόλυνσης συμμετοχής στην έρευνα, της παρακολούθησης ολοκληρωμένων ερευνών ή άλλων ολοκληρωμένων ενεργειών, του εντοπισμού ή/και της πρόληψης της απάτης, της έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών διαφημίσεων, της παρακολούθησης ιστότοπων και στατιστικών κοινού, της ανάπτυξης απόψεων ή/και μοντέλων-σωσιών σχετικά με εκστρατείες μάρκετινγκ και για το σκοπό στοχευμένων διαφημίσεων και άλλου περιεχομένου σε άτομα, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους. Ωστόσο, για ορισμένα cookies ή/και παρόμοιες ή σχετικές τεχνολογίες, εάν αποφασίσετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

 • Όσον αφορά στη σύνδεση δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Υπηρεσίας σε μια πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων τρίτου μέρους (data management platform, «DMP»), η RN SSI χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα η ίδια ή/και επιτρέπει στους πελάτες της RN SSI ή/και στην ίδια την DMP να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για να σας παρέχει ευκαιρίες ερευνών, να μετράει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων (όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω), να τμηματοποιεί τις ομάδες του κοινού, να σχεδιάζει διαφημιστικές καμπάνιες χρησιμοποιώντας «όμοιες» ομάδες με βάση την έρευνα και τα δεδομένα τρίτων ή/και να προωθεί σε εσάς προϊόντα/υπηρεσίες τρίτων μερών.

 • Απόψεις κοινού / Σωσίες. Η RN SSI ή/και τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από εσάς ή/και να συνδέουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από εσάς σε ένα cookie τρίτου μέρους για την ανάπτυξη απόψεων από το κοινό ή/και σωσίες μοντέλων σε σχέση με καμπάνιες μάρκετινγκ.

 • Αποτελεσματικότητα διαδικτυακών διαφημίσεων. Σε σχέση με το πρόγραμμα αποτελεσματικότητας διαδικτυακών διαφημίσεων της RN SSI, μπορείτε να συμμετέχετε σε έρευνες σχετικά με διαφημίσεις, προσφορές, περιεχόμενο, καμπάνιες ή/και ιστότοπους που η RN SSI δοκιμάζει για τους πελάτες της. Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση αυτών των ερευνών, οι πελάτες της RN SSI μπορούν να εγγράψουν, να ορίσουν ή να διαβάσουν τα cookies, τα τοπικά κοινόχρηστα/αποθηκευμένα αντικείμενα, τα flash cookies ή/και οποιαδήποτε άλλη σχετική τεχνολογία (κάθε μία, μία «Τεχνολογία τρίτου μέρους» και συλλήβδην οι «Τεχνολογίες τρίτων μερών»). Οι Τεχνολογίες τρίτων μερών μπορεί να εγγραφούν, να τοποθετηθούν ή να αναγνωστούν τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διακομιστών ή των συστημάτων της RN SSI. Εάν συμμετέχετε, το αναγνωριστικό UID σας θα αποθηκευτεί ή θα συσχετιστεί με την Τεχνολογία τρίτου μέρους για να σας επιτρέψει να λάβετε επικοινωνία σχετικά με τη διαδικτυακή διαφήμιση ή προώθηση και ο πελάτης της RN SSI θα χρησιμοποιήσει την Τεχνολογία τρίτου μέρους για να προσδιορίσει αν έχετε δει, εάν έχετε κάνει κλικ ή αλληλεπιδράσει με τη διαδικτυακή διαφήμιση ή προώθηση. Αν έχετε αλληλεπιδράσει με τη διαδικτυακή διαφήμιση ή προσφορά, ο πελάτης της RN SSI θα στείλει το αναγνωριστικό UID σας και τη συγκεκριμένη έρευνα στην RN SSI και η RN SSI θα σας δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσετε την έρευνα.

 • Δεδομένα μέτρησης κοινού. Εκτός από τη χρήση και το μοίρασμα των Δεδομένων μέτρησης κοινού (όπως ορίζονται παρακάτω) σε σχέση με την έρευνα αποτελεσματικότητας διαδικτυακής διαφήμισης, όπως περιγράφεται παραπάνω, η RN SSI μπορεί να μοιραστεί το αναγνωριστικό UID σας και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν προηγουμένως από την RN SSI, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, το αριθμό ατόμων στο οικιακό σας περιβάλλον, το επίπεδο επιμόρφωσης/ εκπαίδευσης και την κατάσταση απασχόλησής σας («Δεδομένα μέτρησης κοινού»), σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υπεργολάβων, συνεργατών ή/και πελατών της RN SSI για σκοπούς αναφοράς μετρήσεων του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τις καμπάνιες και τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, προβάλλετε ή/και στους οποίους κάνετε κλικ. Τα Δεδομένα μέτρησης κοινού θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την έρευνα αποτελεσματικότητας διαδικτυακής διαφήμισης και ως συμβολή στη δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση ιστότοπων, διαδικτυακών διαφημίσεων και άλλων διαδικτυακών λειτουργιών και καμπανιών και ψηφιακών μέσων. Τα Δεδομένα μέτρησης κοινού μπορεί να μοιραστούν σε μια ενιαία συνοπτική φόρμα (δηλ. σε επίπεδο μεμονωμένου ερωτώμενου) ή σε συγκεντρωτική μορφή περίληψης (δηλ. ομάδα ερωτηθέντων).

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, δείτε το Εργαλείο συγκατάθεσης για τα Cookies .

 • ε. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε σε σχέση με Έρευνες για Διαφημίσεις Πελατών

 • Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για να συμμετάσχετε σε έρευνες σχετικά με συγκεκριμένες διαφημίσεις και προσφορές που δοκιμάζει η RN SSI για τις επιχειρήσεις-πελάτες της, ενδέχεται να δείτε αυτές τις διαφημίσεις ή προωθήσεις σε διάφορα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά που δεν ανήκουν στην RN SSI (π.χ. μια εφαρμογή παιχνιδιών). Μόλις εκτεθείτε στις σχετικές διαφημίσεις και προωθήσεις, η RN SSI θα σας παρέχει πρόσβαση ή θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ολοκληρώσει μια έρευνα σχετικά με αυτές τις διαφημίσεις ή προωθήσεις ή/και μπορεί να παρέχει συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία σχετικά με εσάς στον διαφημιζόμενο ή στον αντιπρόσωπο του διαφημιζόμενου σχετικά με τα δημογραφικά προφίλ των ατόμων που έχουν δει την διαφήμιση.

 • Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση τέτοιων ερευνών σχετικά με διαφημίσεις ή προωθήσεις, η RN SSI συνεργάζεται με διαφημιστικές εταιρείες που παρέχουν, μετρούν ή διευκολύνουν την προβολή διαφημίσεων, ακόμη και σε άλλες εφαρμογές για κινητά. Η Υπηρεσία παρέχει δίκτυα διαφημίσεων μέσω του UID, το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτόματων μέσων. Στη συνέχεια, όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για κινητά που συνεργάζεται με μια από τις διαφημιστικές εταιρείες, η διαφημιστική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας ή άλλες πληροφορίες που συλλέχθηκαν αυτόματα για να αναγνωρίσει τη συσκευή σας. Η διαφημιστική εταιρεία μπορεί στη συνέχεια να σας δείξει μια διαφήμιση ή προώθηση που η RN SSI καταμετρά για μία από τις επιχειρήσεις-πελάτες της. Η διαφημιστική εταιρεία μπορεί στη συνέχεια να ενημερώσει την RN SSI ότι η συσκευή που σχετίζεται με το δικό σας UID μόλις έλαβε μια διαφήμιση ή προώθηση, η οποία επιτρέπει στην RN SSI να σας παρέχει πρόσβαση ή να επικοινωνήσει μαζί σας για να ολοκληρώσει μια έρευνα σχετικά με τη διαφήμιση ή την προώθηση.

 • στ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται από τρίτα μέρη

 • Ενδέχεται να λάβουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπεριφορικές ή/και δημογραφικές πληροφορίες από τρίτους, όπως πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, διαφημιστικά δίκτυα, γραφεία υπηρεσιών πληροφόρησης και προμηθευτές δειγμάτων. Αυτή η συλλογή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική θέση, την παρουσία παιδιών, τα αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά, το ιστορικό αγορών, τις εκθέσεις σε διαφημίσεις, τομείς σωσιών.

 

2. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνουμε από ή σχετικά με εσάς για διάφορους σκοπούς, όπως:

 • Για να σας προσφέρουμε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ερευνητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε μια ομάδα συζήτησης, να συμμετάσχετε σε έρευνες της RN SSI ή τρίτων μερών (είτε ως μέλος της ομάδας συζήτησης είτε όχι), ή να χρησιμοποιήσετε ιστότοπους και εφαρμογές για κινητά που σχετίζονται με ομάδες συζητήσεων ή έρευνες.
 • Να διαχειριζόμαστε, να εκπληρώνουμε, να διευκολύνουμε την είσοδο και να επικοινωνούμε σχετικά με την ανταμοιβή, τα προγράμματα παροχής κινήτρων και άλλες προωθητικές ενέργειες της RN SSI, συμπεριλαμβανομένων των κληρώσεων που προσφέρονται σε σχέση με την ιδιότητα μέλους της ομάδας ή/και την ολοκλήρωση των ερευνών.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την ιδιότητα μέλους σας σε ένα πάνελ ιδιοκτησίας της RN SSI ή να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σας σε μια έρευνα και τις προσαρμοσμένες ευκαιρίες έρευνας.
 • Για να διευθετούμε την προβολή διαφημίσεων σε εσάς εκτός της Υπηρεσίας προκειμένου να διευκολύνεται η ολοκλήρωση ερευνών ανάκλησης.
 • Να σας παρέχουμε Υπηρεσίες και διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε εσάς βάσει κριτηρίων όπως τα ενδιαφέροντα ή τα στοιχεία τοποθεσίας σας ώστε η SSN RN και τα τρίτα μέρη να μπορούν να αναπτύξουν πληροφορίες μάρκετινγκ, μοντέλα κοινού/παρόμοια βασισμένα σε ατομικά ή/και συγκεντρωτικά δεδομένα προφίλ, και τμημάτων κοινού. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναπτύξουμε εκστρατείες μάρκετινγκ και διαφήμισης σχεδιασμένες να στοχεύουν άτομα με κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ παρόμοιο με το δικό σας.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης μέσω διαδικτύου και μέτρηση του κοινού του ιστότοπου και συμβολή στη δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση ιστότοπων, διαδικτυακών διαφημίσεων και άλλων λειτουργιών και καμπανιών του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.
 • Να αποστέλλουμε προσαρμοσμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα της RN SSI και προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών.
 • Για να ενημερώνουμε τα αρχεία της RN SSI και να πραγματοποιούμε αναλύσεις δεδομένων για τους σκοπούς της RN SSI ή για τους πελάτες μας.
 • Να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του ποιοτικού ελέγχου, της επικύρωσης, της παρακολούθησης ολοκληρωμένων ερευνών ή άλλων ολοκληρωμένων ενεργειών.
 • Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία και να εντοπιστεί και να αποφευχθεί η απάτη.
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλως να επιβάλουμε ή να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας.
 • Για σκοπούς καταστολής ή αποκλεισμού δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παρεμπόδισης του ίδιου ερωτώμενου να συμπληρώσει μια έρευνα περισσότερες από μία φορές, της συμμόρφωσης με αιτήματα εξαίρεσης/απεγγραφής κλπ.
 • Για να μοιραστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με τρίτους (π.χ. πελάτες, προμηθευτές δειγμάτων κλπ.), για σκοπούς καταστολής και αποκλεισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, η αποτροπή ενός ερωτώμενου να συμπληρώσει την ίδια έρευνα περισσότερες από μία φορές, η αποτροπή ενός ατόμου να προσκληθεί σε μια έρευνα μέσω περισσοτέρων από μία πηγών, η συμμόρφωση με τα αιτήματα εξαίρεσης και απεγγραφής για επικοινωνίες από ή για λογαριασμό της RN SSI κλπ.
 • Όπως άλλως επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή όπως άλλως εξουσιοδοτείται από εσάς.

Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εφόσον:

 • Συμφωνείτε με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να επιδιώξουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών, να σας στείλουμε ανακοινώσεις μάρκετινγκ ή να επεξεργαστούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που θεωρούνται ευαίσθητα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
 • Απαραίτητα για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες ή για να ανταποκριθούμε στα ερωτήματά σας.
 • Είμαστε υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτούμαστε από το εφαρμοστέο δίκαιο να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Εμείς ή κάποιο τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για να διασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την απόδοση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, να καταστήσουμε ανώνυμα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων.

 

3. Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορεί να αποκαλύψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς όπως περιγράφεται παρακάτω ή με άλλον τρόπο τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων, μεταξύ άλλων σε:

 • Μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.
 • Οι πάροχοι υπηρεσιών μας που εκτελούν υπηρεσίες και επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών περιλαμβάνουν τους παρόχους αποθήκευσης cloud, τους παρόχους εργαλείων καταπολέμησης της απάτης, την πλατφόρμα συλλογής δεδομένων έρευνας και τους προμηθευτές πόρων προμηθειών. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με μεσάζοντες και συλλογείς δεδομένων που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για λογαριασμό μας, για να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας για την ανάπτυξη μοντέλων βάσει των χαρακτηριστικών του κοινού ή/και μοντέλων σωσιών, αναλύσεις και σκοπούς μάρκετινγκ. Απαιτούμε από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει να επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και, εφόσον είναι απαραίτητο, να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις. Ζητάμε επίσης από αυτούς να παρέχουν εγγυήσεις που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται για λογαριασμό μας. Σχετικά με το μοίρασμα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με παρόχους υπηρεσιών όπως καθορίζεται παραπάνω, οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για να βελτιώσουν και ενισχύσουν τις υπηρεσίες τους, περίπτωση κατά την οποία ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και όχι ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων προσληφθέντες από την RN SSI. Για μία λίστα των παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και για τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου σας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ .
 • Εταίροι του προγράμματος που σας προσκάλεσαν να συμμετάσχετε στην Υπηρεσία και εσείς έχετε εγγραφεί.
 • Πελάτες μας για σκοπούς σχετικούς με την έρευνα αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και επικύρωσης μοντέλων, ανίχνευσης και πρόληψης απάτης, καταμερισμού της αγοράς δεδομένων και αντιστοίχισης βάσεων δεδομένων και ανταμοιβής, κινήτρου ή εξαγοράς, εξαργύρωσης ή/και εισόδου), προκειμένου να αναπτύξουν εκστρατείες μάρκετινγκ, πληροφορίες για το κοινό, μοντέλα σωσίες ή/και να προωθήσουν προϊόντα/υπηρεσίες τρίτου μέρους σε εσάς και για τους σκοπούς προσδιορισμού των ερωτώμενων για επαναληπτικές έρευνες ή επικοινωνίες.
 • Πελάτη μας ή πελάτες τους, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός τρίτου μέρους ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών .
 • Τρίτο μέρος σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάποιο τρίτο μέρος, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, ανάθεσης, μεταβίβασης ή άλλου είδους διάθεσης του συνόλου ή μέρους των επιχειρήσεών μας, των περιουσιακών μας στοιχείων ή των μετοχών μας (συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας).
 • Όπως επιτρέπεται διαφορετικά σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική ή (i) αν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για εσάς από το νόμο ή τη νομική διαδικασία, (ii) κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου, αρχών επιβολής του νόμου ή κυβερνητικών αξιωματούχων ή (iii) ) όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα σχετικά με ύποπτη ή πραγματική δόλια ή παράνομη δραστηριότητα.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε έναν πελάτη να συλλέξει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα απευθείας από εσάς. Είστε ελεύθεροι να τους παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνάπτουμε γραπτή συμφωνία με τους πελάτες μας για να περιορίσουμε, μεταξύ άλλων, τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

4. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα:

 • Να εξαιρεθείτε από ορισμένη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά την παροχή της Υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και αλλάξτε τις προτιμήσεις σας.
 • Να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και τη χρήση ορισμένων πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με εσάς μέσω αυτόματων μέσων. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μπορείτε να ασκήσετε την επιλογή σας σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών μέσω του Εργαλείου συγκατάθεσης για τα Cookies . Το πρόγραμμα περιήγησης σας δίνει τη δυνατότητα ειδοποίησης προκειμένου να αποκλείσετε την τοποθέτηση συγκεκριμένων ειδών cookies στη συσκευή σας. Σημειώστε ότι χωρίς ορισμένα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των ιστότοπων, των εφαρμογών ή των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο.
 • Να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς, για να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα Προσωπικά σας Δεδομένα, να περιορίσετε ή να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, να τα καταστήσετε ανώνυμα ή να διαγράψετε τις πληροφορίες, κατά περίπτωση, ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων για να μεταφέρετε εύκολα πληροφορίες σε άλλη εταιρεία. Επιπλέον, μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της χώρας διαμονής, του τόπου εργασίας ή όπου συνέβη ένα περιστατικό.
 • Να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε δώσει προηγουμένως σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας εις το εξής και αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση της συναίνεσής σας.

Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις τοπικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών από εμάς, καταργώντας την εγκατάσταση των Υπηρεσιών ή τερματίζοντας τη συμμετοχή σας σε όλα τα πάνελ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυποποιημένες διαδικασίες απεγκατάστασης που είναι διαθέσιμες ως μέρος της κινητής σας συσκευής ή μέσω της αγοράς εφαρμογών για κινητά ή του δικτύου ή μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας ως συζητητή στον ιστότοπο του πάνελ. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε την εφαρμογή για κινητά, αλλά διατηρήσετε ένα προφίλ σε έναν από τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλα δεδομένα από εσάς μέσω των ιστότοπών μας. Η κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής για κινητά δεν θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες που συλλέξαμε πριν από την απεγκατάσταση των Υπηρεσιών. Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω ή να κλείσετε το λογαριασμό σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως καθορίζεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

 

5. Ασφάλεια και Τήρηση Δεδομένων

Τηρούμε κατάλληλες τεχνικές, διοικητικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών που αποκαλύπτονται ή συλλέγονται από εμάς από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Εξετάζουμε, παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις πρακτικές απορρήτου και τα συστήματα προστασίας σε τακτική βάση. Παρά τις διασφαλίσεις που εφαρμόζουμε, οι μεταβιβάσεις μέσω Διαδικτύου ή κινητού δικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλείς και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των διαδικτυακών μεταβιβάσεων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για σφάλματα ιδιωτών κατά την υποβολή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εμάς.

Λαμβάνουμε επίσης μέτρα για να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να τα διατηρήσουμε σε μορφή που δεν επιτρέπει την αναγνώρισή τους όταν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, εκτός αν απαιτείται από το νόμο να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης λαμβάνουμε υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως το είδος των προϊόντων και υπηρεσιών που ζητήσατε ή σας παρέχουμε, τη φύση και τη διάρκεια της σχέσης μας με εσάς, την πιθανή επανεγγραφή για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, τον αντίκτυπο για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε εάν διαγράψουμε κάποιες πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς, τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης που προβλέπονται από το νόμο και το καθεστώς παραγραφής.

 

6. Μεταβίβαση Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν σε παραλήπτες σε χώρες εκτός της χώρας όπου βρίσκεστε, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών στις οποίες εδρεύει η μητρική εταιρεία της Research Now και η εταιρεία Survey Sampling International. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία είχατε δώσει αρχικά τις πληροφορίες. Όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή όπως γνωστοποιήθηκε σε εσάς τη στιγμή της συλλογής.

Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία, συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις για τη μεταφορά Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

 

7. Να μην γίνεται εντοπισμός

Η επιλογή «Να μην γίνεται εντοπισμός» (Do Not Track, «DNT») είναι μια προτίμηση στο πρόγραμμα περιήγησης που μπορείτε να ορίσετε για να ενημερώσετε τους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε οι ιστότοποι να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Η RN SSI δεν ανταποκρίνεται στα σήματα DNT. Αν διαφωνήσετε στην πρακτική της RN SSI όσον αφορά τα σήματα DNT, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συμμετοχή ή τη χρήση των υπηρεσιών RN SSI όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε σχέση με το διαδικτυακό πρόγραμμα αποτελεσματικότητας διαφημίσεων της RN SSI, η RN SSI επιτρέπει στους υπεργολάβους, τους συνεργάτες ή/και τους πελάτες της RN SSI να εγκαταλείπουν, να ορίζουν ή/και να γράφουν τεχνολογίες τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων μέτρησης του κοινού και ερευνών ανάκλησης διαφημίσεων. Η RN SSI δεν είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση ή την ανταπόκριση σε σήματα DNT από τρίτα μέρη.

 

8. Ακατάλληλο για χρήση από παιδιά

Η Υπηρεσία δεν έχει σχεδιαστεί ή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και αν γνωρίζουμε ότι έχουμε συλλέξει κατά λάθος Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από ένα παιδί ηλικίας μικρότερης των 16 ετών, θα καταβάλλουμε εύλογες εμπορικές προσπάθειες για τη διαγραφή αυτών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

9. Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Αυτή η Παγκόσμια Ειδοποίηση περί απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στις πρακτικές μας σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα δημοσιεύσουμε μια εμφανή γνωστοποίηση σε σχετικούς ιστότοπους για να σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στην Παγκόσμια Ειδοποίηση μας περί απορρήτου και θα επισημάνουμε στην κορυφή της Ειδοποίησης πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση. Αν ενημερώσουμε την Παγκόσμια Ειδοποίηση περί απορρήτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας.

 

10. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή αν θέλετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες χρήσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς ή να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την πρακτική απορρήτου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Research Now Limited ή την Sample Sampling International LLC όπως περιγράφεται παρακάτω.

 • Research Now Limited: μπορείτε να επικοινωνήσετε στο privacy@researchnow.com privacy@surveysampling.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση 160 Queen Victoria Street, Ground Floor, London, United Kingdom EC4V 4BF, Υπόψη: Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.
 • Survey Sampling International LLC: μπορείτε να επικοινωνήσετε στο privacy@surveysampling.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 United States.
Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που σας διαθέτει. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία κανονικά, εάν δεν έχετε πρόβλημα με αυτό. Διαβάστε περισσότερα
Σημείωση για τα cookies

Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που σας διαθέτει. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία κανονικά, εάν δεν έχετε πρόβλημα με αυτό.

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε τη λειτουργία της τοποθεσίας και των υπηρεσιών μας για εσάς.

Με τη βοήθειά τους, μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • Να επιτρέπουμε τη συμμετοχή σας σε έρευνες
 • Να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας
 • Να σας επιτρέπουμε να μοιράζεστε σελίδες με κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook
 • Να βελτιώνουμε την ποιότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας μας με βάση την περιηγητική συμπεριφορά σας
 • Να σας επιτρέπουμε να ψηφίζετε σε μίνι δημοσκοπήσεις
 • Να επεξεργαζόμαστε σωστά την ανταμοιβή σας
 • Να επιτρέπουμε τη σύσταση αυτής της υπηρεσίας σε κάποιον γνωστό σας
 • Να σας στέλνουμε περισσότερες και καλύτερα στοχευμένες έρευνες με βάση την online συμπεριφορά σας
 • Να θυμόμαστε ότι έχετε αποδεχθεί αυτές τις πληροφορίες για τα cookies, ώστε να μην προβληθούν ξανά
 • Να περιορίζουμε την πολλαπλή πρόσβαση σε έρευνες

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies.

Αν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε στις Πολύτιμες Γνώμες να αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies. Αλλά θα διαπιστώσετε ότι τα περισσότερα τμήματα της διαδικτυακής τοποθεσίας (όπως η απάντηση σε έρευνες) ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά για εσάς.